Bài 1 trang 7 sách giáo khoa hình học 11


Chứng minh rằng

1. Chứng minh rằng: M' = \(T_{\vec{v}}\)(M) ⇔ M =  (M')

Lời giải:

M' = \(T_{\vec{v}}\) (M) ⇔ \(\overrightarrow{MM'}\) = \(\overrightarrow{v}\) ⇔\(\overrightarrow{M'M}\) =\(\vec{-v}\) ⇔ M = \(T_{\vec{-v}}\) (M')

 

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu