Lý Thuyết Phép Tịnh Tiến


Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thằng song song hoặc trùng nhau với nó, biến đoạn thằng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính.

1. Trong mặt phẳng có vectơ  . Phép biến hình biến mỗi đểm M thành điểm M' sao cho  được gọi là phép tịnh tiến theo vectơ .

Phép tịnh tiến theo vectơ  thường được kí hiệu là ,  được gọi là vectơ tịnh tiến 

Như vậy:     (M) = M' ⇔  =  

2. Nếu  (M) = M', (N) =  N' thì  =  từ đó suy ra MN = M'N'. Như vậy phép tịnh tiến là một phép biến hình bảo tồn khoảng cách

3. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thằng song song hoặc trùng nhau với nó, biến đoạn thằng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính.

4. Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến: Cho vectơ  (a;b) và hai điểm M(x;y), M' (x'; y'). Khi đó:

M' =  (M) ⇔ 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu