Bài 2 trang 7 sách giáo khoa hình học 11


Cho tam giác ABC có G là trọng tâm.

Bài 2. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Xác định ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vectơ . Xác định điểm D sao cho phép tịnh tiến theo vectơ  biến D thành A.

Lời giải:

- Dựng hình bình hành ABB'G và ACC'G. Khi đó ta có  =  =

. Suy ra  (A) = G,  (B) = B',  (C)= C'.

Do đó ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vectơ  là tam giác GB'C'.

- Trên tia GA lấy điểm D sao cho A là trung điểm của GD. Khi đó ta có  = . Do đó,  (D) = A

 
 
 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu