Bài 1 trang 13 sgk hoá học 10


Bài 1. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng

Bài 1. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng

A.  số khối.          C.  sô' proton.

B.  số nơtron.       D.  số nơtron và số proton.

Chọn C.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu