Bài 8 trang 14 sgk hoá học 10

Bình chọn:
4.9 trên 53 phiếu

Bài 8. Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị

Bài 8. Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.

Lời giải:

\( \overline{M_{Ar}}= \frac{40.99,6+0,063.38+0,337.36}{100}\) = 39,985.

22,4 lít Ar ở đktc có khối lượng 39,985 g

    x lít Ar ở đktc có khối lượng 10 g

=> x= 5,602 lít

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan