Bài 8 trang 14 sgk hoá học 10


Bài 8. Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị

Bài 8. Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.

Lời giải:

\( \overline{M_{Ar}}= \frac{40.99,6+0,063.38+0,337.36}{100}\) = 39,985.

22,4 lít Ar ở đktc có khối lượng 39,985 g

    x lít Ar ở đktc có khối lượng 10 g

=> x= 5,602 lít

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu