Bài 3 trang 14 sgk hoá học 10

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Bài 3. Nguyên tố cacbon có hai đồng vị

Bài 3. Nguyên tố cacbon có hai đồng vị :  chiếm 98,89% và  chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là :

a) 12,500;                  b) 12,011                      c) 12,022;                 d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan