Bài 3 trang 14 sgk hoá học 10


Bài 3. Nguyên tố cacbon có hai đồng vị

Bài 3. Nguyên tố cacbon có hai đồng vị :  chiếm 98,89% và  chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là :

a) 12,500;                  b) 12,011                      c) 12,022;                 d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu