Bài 1 trang 113 sgk Hóa học lớp 10


Dung dịch nào sau đây

Dung dịch nào sau đây không thể chứa trong bình thủy ngân?

  1. HCl            B. H2SO4           C. HNO3          D. HF

Hướng dẫn giải:

Chọn D

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu