Bài 1 trang 113 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

Dung dịch nào sau đây

Dung dịch nào sau đây không thể chứa trong bình thủy ngân?

  1. HCl            B. H2SO4           C. HNO3          D. HF

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan