Bài 4 trang 113 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Phản ứng của các đơn

Phản ứng của các đơn chất halogen với nước xảy ra như thế nào? Viết phương trình phản ứng nếu có?

Hướng dẫn giải:

Khi tan trong nước, các halogen tác dụng với nước, flo phản ứng mạnh mẽ với nước giải phóng oxi

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

Với brom và clo thì phản ứng xảy ra theo hướng khác, brom tác dụn với nước chậm hơn.

Br2 + H2O\(\rightleftharpoons\) HBr+ HbrO

Cl2 + H2O \(\rightleftharpoons\)HCl + HClO

Iot không phản ứng với nước.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan