Bài 4 trang 113 sgk Hóa học lớp 10


Phản ứng của các đơn

Phản ứng của các đơn chất halogen với nước xảy ra như thế nào? Viết phương trình phản ứng nếu có?

Hướng dẫn giải:

Khi tan trong nước, các halogen tác dụng với nước, flo phản ứng mạnh mẽ với nước giải phóng oxi

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

Với brom và clo thì phản ứng xảy ra theo hướng khác, brom tác dụn với nước chậm hơn.

Br2 + H2O\(\rightleftharpoons\) HBr+ HbrO

Cl2 + H2O \(\rightleftharpoons\)HCl + HClO

Iot không phản ứng với nước.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu