Bài 7 trang 114 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu

Ở điều kiện tiêu chuẩn

Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít nước hòa tan 350 lít khí HBr. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit bromhidric thu được.

Hướng dẫn giải:

nHBr =\(\frac{350}{22,4}\) = 15,625 mol

→ mHBr  = 15,625 x  81 =1265,625 g

C%HBr = \(\frac{1265,625. 100}{1000+1265,625 }\) = 55,86%

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan