Bài 7 trang 114 sgk Hóa học lớp 10


Ở điều kiện tiêu chuẩn

Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít nước hòa tan 350 lít khí HBr. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit bromhidric thu được.

Hướng dẫn giải:

nHBr =\(\frac{350}{22,4}\) = 15,625 mol

→ mHBr  = 15,625 x  81 =1265,625 g

C%HBr = \(\frac{1265,625. 100}{1000+1265,625 }\) = 55,86%

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu