Bài 1 trang 103 sgk toán 11


Bài 1. Chứng minh các dãy số

Bài 1. Chứng minh các dãy số ( . 2n),  là các cấp số nhân.

Hướng dẫn giải:

a) Với mọi ∀n ε N*, ta có  ( . 2n+1) : ( . 2n) = 2.

Suy ra un+1 = un.2, với n ε N*     

Vậy dãy số đã chp là một câp số nhân với u1, q = 2.

b) Với mọi ∀n ε N*, ta có un+1 =  =un

Vậy dãy số đã cho là một cấp số nhân với u1, q = 

c) Với mọi ∀n ε N*, ta có un+1 = .

 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu