Lý thuyết cấp số nhân


1. Định nghĩa un là cấp số nhân un+1 = un.q, với n ε N*

1. Định nghĩa

un là cấp số nhân <=> un+1 = un.q, với n ε N*  

Công bội q = 

2. Số hạng tổng quát: un = u1.qn-1, (n ≥ 2)

3. Tính chất: uk2 = uk-1uk+1 hay |uk| = √uk-1uk+1,  k ≥ 2 

4. Tổng n số hạng đầu ; (q ≠ 1).

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu