Bài 2 trang 103 sgk toán 11

Bình chọn:
3.5 trên 14 phiếu

Bài 2. Cho cấp số nhân với công bội q.

Bài 2. Cho cấp số nhân với công bội \(q\).

a) Biết \(u_1= 2, u_6= 486\). Tìm \(q\)

b) Biết \(q = \frac{2}{3}\), \(u_4= \frac{8}{21}\). Tìm \(u_1\)

c) Biết \(u_1= 3, q = -2\). Hỏi số \(192\) là số hạng thứ mấy?

Hướng dẫn giải:

Trong bài này ta áp dụng công thức tính số hạng tổng quát \(u_n= u_1.q^{n-1}\) biết hai đại lượng, ta sẽ tìm đại lượng còn lại:

a) \(q = 3\).

b) \(u_1= \frac{9}{7}\)

c) Theo đề bài ta có \(u_n= 192\), từ đó ta tìm được \(n\). Đáp số: \(n =7\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan