Bài 2 trang 103 sgk toán 11


Bài 2. Cho cấp số nhân với công bội q.

Bài 2. Cho cấp số nhân với công bội q.

a) Biết u1 = 2, u6 = 486. Tìm q

b) Biết q = \( \frac{2}{3}\), u4 = \( \frac{8}{21}\). Tìm u1

c) Biết u1 = 3, q = -2. HỎi số 192 là số hạng thứ mấy?

Hướng dẫn giải:

Trong bài này ta áp dụng công thức tinh số hạng tổng quát un = u1.qn-1, biết hai đại lượng, ta sẽ tìm đại lượng còn lại:

a) q = 3.

b) u1 = \( \frac{9}{7}\)

c) Theo đề bài ta có un = 192, từ đó ta tìm được n. Đáp số: n =7

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu