Bài 3 trang 103 sgk toán 11


Bài 3. Tìm các số hạng của cấp số nhân có năm số hạng, biết:

Bài 3. Tìm các số hạng của cấp số nhân có năm số hạng, biết:

a) u3 = 3 và u5 = 27;                    b) u4 – u2 = 25 và u3 – u1 = 50 

Hướng dẫn giải:

a) Áp dụng công thức tính số hạng tổng quát, ta có:

              u3 = 3 = u1.q2 và u5 = 27 = u1.q4

Vì 27 = (u1q2).q2 = 3.q2 nên q2 = 9 hay q = ±3.

Thay q2 = 9 vào công thức chứa u3, ta có u1 .

- Nếu q = 3, ta có cấp số nhân: , 1, 3, 9, 27.

- Nếu q = -3, ta có cáp số nhân: , -1, 3, -9, 27.

b) Áp dụng công thức tính số hạng tỏng quát từ giả thiết, ta có:

                hay             

Từ hệ trên ta được: 50.q = 25 => q = .

Và u1.

Ta có cấp số nhân .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu