Trao đổi với các bạn trong lớp về ý nghĩa của câu chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

- Chiến tranh xâm lược thật tàn khốc - Phải chấm dứt chiến tranh phi nghĩa- Những người lính Mĩ dám chống quân lệnh, bảo vệ dân lành Việt Nam thật dũng cảm và nhân hậu

- Chiến tranh xâm lược thật tàn khốc

- Phải chấm dứt chiến tranh phi nghĩa

- Những người lính Mĩ dám chống quân lệnh, bảo vệ dân lành Việt Nam thật dũng cảm và nhân hậu.

- Chúng em rất may mắn khi được sống trên một đất nước không còn chiến tranh

- Ước nguyện hòa bình của ông Mai-cơ thật đáng quý.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan