Trao đổi với các bạn trong lớp về ý nghĩa của câu chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai


- Chiến tranh xâm lược thật tàn khốc - Phải chấm dứt chiến tranh phi nghĩa- Những người lính Mĩ dám chống quân lệnh, bảo vệ dân lành Việt Nam thật dũng cảm và nhân hậu

- Chiến tranh xâm lược thật tàn khốc

- Phải chấm dứt chiến tranh phi nghĩa

- Những người lính Mĩ dám chống quân lệnh, bảo vệ dân lành Việt Nam thật dũng cảm và nhân hậu.

- Chúng em rất may mắn khi được sống trên một đất nước không còn chiến tranh

- Ước nguyện hòa bình của ông Mai-cơ thật đáng quý.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan