Soạn bài tập đọc Người gác rừng tí hon trang 124 sgk Tiếng Việt lớp 5


bài 1 theo lối ba vẫn đi tuần rừng bạn nhỏ phát hiện được điều gì bài 2 kể những việc làm của bạn nhỏ bài 3 trao đổi với bạn cùng lớp để bàn luận vấn đề cần học tập ở bạn nhỏ

Tập đọc: Người gác rừng tí hon

I.CÁCH ĐỌC

-  Đọc trôi chảy, lưu loát bài văn.

-  Diễn cảm với giọng kể chậm rãi, nhanh và hồi hộp hơn ở đoạn kể mưu trí và hành động dũng cảm của cậu bé có ý thức bảo vệ rừng.

*  Giải thích từ:

-  phối hợp: các bên cùng kết hợp để làm một công việc nhằm đạt quả tốt.

II. GỢl Ý TÌM HIỂU BÀI

1. Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ phát hiện thấy những dấu cl người lớn. Bạn thắc mắc: “Hai ngày nay đâu có đoàn khách tham quan nào.

Lần theo dấu chân, bạn nhỏ đã nhìn thây hai chục cây to bị chặt thài khúc dài và nghe thấy bọn trộm gỗ bàn nhau sẽ dùng xe để chuyển gỗ trộm vào buổi tối.

2. Những việc làm cùa bạn nhỏ cho thấy bạn là người thông minh dũng cảm:

-  Là người thông minh, bạn thắc mắc khi thấy dấu chân người lớn troi rừng nên đã lần- theo dấu chân ấy để tự giải đáp thắc mắc. Khi phát hiện bọn trộm gỗ, bạn đã lén chạy theo đường tắt, gọi điện thoại báo công an.

-  Là người dũng cảm, bạn đã chạy đi gọi điện thoại báo công an về hàni động của kẻ xấu và nhất là đã phối hợp với các chú công an bắt bọn trộm gỗ.

3. Bạn nhỏ tự nguyện tham gia việc bắt bọn trộm gỗ vì bạn ấy hiểu rằrụ I rừng là tài sản chung, ai cũng phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ.

Em học tập được ở bạn nhỏ tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản chung, bảo vệ môi trường.

Nội đung: Biểu dương ý thức bảo vệ rừng; sự thông minh và dũng cản của một công dân nhỏ tuổi.