Soạn bài Những người bạn tốt


(Khi A-ri-ôn cất tiếng hát giã biệt cuộc đời, đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của ông. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn khi ông nhảy xuống biển. Chính chúng đã đưa ông trở về đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp.)

1. Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển?

(A-ri-ôn phải nhảy xuống biển vì bọn thuỷ thủ trên tàu nổi lòng tham, cướp hết tặng vật của ông và định giết ông. Ông thà chết dưới biển sâu còn hơn phải chết trong tay bọn cướp.)

2. Điều gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đởi?

(Khi A-ri-ôn cất tiếng hát giã biệt cuộc đời, đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của ông. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn khi ông nhảy xuống biển. Chính chúng đã đưa ông trở về đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp.)

3. Qua câu chuyện, em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm nào?

(Cá heo đáng yêu, đáng quý vì chúng biết thưởng thức tiếng hát tuyệt vời của nghệ sĩ; biết cứu giúp người nghệ sĩ tài hoa. Cá heo là bạn tốt của con người.)

4. Em có suy nghĩ gì về cách đốl xử của đám thuỷ thủ và cùa đàn cá heo đối với nghệ sĩ A-ri-Ôn?

(Đám thuỷ thủ tuy là người nhưng tham lam. độc ác. Đàn cá heo tuy là loài vật nhưng thông minh, tốt bụng, biết cứu giúp người gặp nạn.)