Lý thuyết luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử


I. Lớp và phân lớp electron.

I. Lớp và phân lớp electron.

II. Mối liên hệ giữa lớp electron ngoài cùng với loại nguyên tố.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu