Bài 5 trang 30 sgk hoá học 10


Bài 5. Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau :

Bài 5. Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau :

a) 2s ;    b) 3p ;  c) 4s ;   d) 3d.

LỜI GIẢI

a) 2s2 ; b) 3p6 ; c) 4s2 ; d) 3d10.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu