Bài 7 trang 30 sgk hoá học 10

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Bài 7. Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì ? Cho thí dụ.

Bài 7. Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì ? Cho thí dụ.

LỜI GIẢI

Cấu hình electron của nguyên tử cho ta biết : cấu hình electron nguyên tử cho biết sự phân bô' electron trên các lớp và phân lớp. Từ đó dự đoán được nhiều tính chất của nguyên tử nguyên tô'.

Thí dụ : Na : ls2 2s2 2p6 3s1 là kim loại mạnh.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan