Bài 9 trang 30 sgk hoá học 10

Bình chọn:
4.7 trên 23 phiếu

Bài 9. Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của :

Bài 9. Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của :

a) 2 nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng tối đa ;

b)  2 nguyên tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng ;

c) 2 nguyên tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

LỜI GIẢI

a) \( _{10}^{20}\textrm{Ne}\) và \( _{18}^{40}\textrm{Ar}\);               b) \( _{11}^{23}\textrm{Na}\) và \( _{19}^{39}\textrm{K}\);                  c) \( _{17}^{35}\textrm{F}\) và \( _{17}^{35}\textrm{Cl}\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan