Bài 9 trang 30 sgk hoá học 10


Bài 9. Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của :

Bài 9. Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của :

a) 2 nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng tối đa ;

b)  2 nguyên tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng ;

c) 2 nguyên tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

LỜI GIẢI

a)  và ;               b)  và ;                  c)  và .

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu