Bài 8 trang 30 sgk hoá học 10


Bài 8. Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là :

Bài 8. Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là :

a) 2s1 

b) 2s2 2p3 ;

c) 3s23p6

d) 3s2 3p3;

e) 3s2 3p5;

f) 2s2 2p6

 LỜI GIẢI

Cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử :

a) 1s2 2s1 ;

c) 1s2 2s2 2p6 ;

e) 1s2 2p6 3s2 3p5 ;

b) 1s2 2s2 2p3 ;

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ;

f) 1s2 2s2 2p6 3s 3p6.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu