Lý thuyết bài toán về chuyển động ném ngang


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

I Khảo sát chuyển động ném ngang

+ Chuyển động ném ngang có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần theo hai trục tọa độ (gốc O tại vị trí ném, trục Ox hướng theo vectơ vận tốc đầu  , trục Oy hướng theo trọng lực )

+ Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình : ax = 0; vx = v0; x = v0.t

Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình : ay  = g ; vy = gt ; y = gt2

II. Xác định chuyển động của vật

+ Khử t giữa hai phương trình x = v0t và y = gt2, ta được phương trình quỹ đạo của vật là y = x2 .Như vậy, quỹ đạo của chuyển động ném ngang là đường Parabol.

+ Thời gian chuyển động của vật ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao h và được xác định:

y = gt2   = h  => t = 

+ Tầm xa L =  xmax   = v0.t = v0

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu