Bài 5 trang 88 sgk vật lí 10


Một máy bay bay theo phương ngang...

5. Một máy bay bay theo phương ngang ở cùng độ cao 10km với tốc độ 720km. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để thả quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10m/s2. Vẽ một cách gần đúng dạng quỹ đạo của quả bom.

Hướng dẫn:

Quả bom được xem như ném ngang có v0 = 720 km/h  = 200m/s

h = 10 km = 1000m  = 104m

Áp dụng công thức tính tầm ném xa ta có:

L = v0  = 200

L = 8944,2m = 8,944km.

Phương trình quỹ đạo của vật ném ngang:

y =  x2

=> y =  (m)

Dạng quỹ đạo:

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu