Bài 5 trang 88 sgk vật lí 10

Bình chọn:
4.5 trên 21 phiếu

Một máy bay bay theo phương ngang...

5. Một máy bay bay theo phương ngang ở cùng độ cao 10km với tốc độ 720km. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để thả quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10m/s2. Vẽ một cách gần đúng dạng quỹ đạo của quả bom.

Hướng dẫn:

Quả bom được xem như ném ngang có v0 = 720 km/h  = 200m/s

h = 10 km = 1000m  = 104m

Áp dụng công thức tính tầm ném xa ta có:

L = v0 \(\sqrt{}\frac{2h}{g}\) = 200\(\sqrt{}\frac{2.10^{4}}{10}\)

L = 8944,2m = 8,944km.

Phương trình quỹ đạo của vật ném ngang:

y = \(\frac{g}{2V_{0}^{2}}\) x2

=> y = \(\frac{x^{2}}{8000}\) (m)

Dạng quỹ đạo:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan