Đọc đoạn trích Thái sư Trần Thủ Độ hãy hoàn chỉnh màn kịch Giữ nghiêm phép nước

Bình chọn:
4.6 trên 139 phiếu

(Linh Từ Quốc Mẫu bước vào phòng, vẻ mặt buồn bực như vừa khóc.)

Giữ nghiêm phép nước

   (Linh Từ Quốc Mẫu bước vào phòng, vẻ mặt buồn bực như vừa khóc).

   Trần Thủ Độ: - (Ngạc nhiên) Phu nhân sao thế?

   Linh Từ Quốc Mẫu: - (Tấm tức) Phép nước bây giờ đảo lộn hết rồi!

Một tên quân hiệu mà dám hỗn với cả vợ Thái sư. Như thế thì còn trên dưới gì nữa!

   Trần Thủ Độ: - Bà hãy bớt nóng giận đi! Kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện thế nào đã!

   Linh Từ Quốc Mẫu: - Hôm nay, tôi có việc qua cửa Bắc. Có tên quân hiệu nhất định bắt tôi xuống kiệu, ông nghĩ xem: Tôi là vợ quan Thái sư, thế mà kẻ dưới dám khinh nhờn là thế nào?

   Trần Thủ Độ - Để tôi gọi hắn đến xem sao (Gọi lính): Quân bay gọi tên quân hiệu đến ngay cho ta.

   Lính hầu: - Bẩm thưa ngài, vânẹ ạ.

(Lát sau, lính hầu dẫn một người quân hiệu dáng vẻ cao ráo, ăn mặc đàng hoàng bước vào.)

   Người quán hiệu: - Kính chào Thái sư và phu nhân.

   Trần Thú Độ: - Ngươi có biết phu nhân ta không?

   Người quân hiệu: - Bẩm ngài, con có biết phu nhân.

   Trấn Thủ Độ: - Sao sáng nay nhà ngươi chặn kiệu phu nhân ta lại?  

   Người quân hiệu: - Bẩm thưa ngài, sáng nay, kiệu phu nhân đi qua cửa Bắc. Con đà thưa chuyện với phu nhân nhưng phu nhân không chịu nghe cứ đòi đi qua, buộc lòng con phải lấy gươm ngăn và buộc phu nhân phải đi vòng. Bẩm thưa ngài, con xin chịu tội với ngài.

   Trần Thủ Độ : - (Hài lòng) À thì ra là thế! Ngươi đã biết giữ kỉ cương phép nước như thế là tốt. Quân bay đâu, lấy vàng và lụa thưởng cho người quân hiệu này.

   Ngườỉ quân hiệu : - (Cảm động) Con xin đa tạ Thái sư và phu nhân.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan