Câu 11 trang 51 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Xác định a,b, biết đường thẳng y = ax+ b đi qua hai điểm phân biệt A(1,3) , B(-1, 5)

Bài 11. Xác định \(a,b\), biết đường thẳng \(y = ax+ b\) đi qua hai điểm phân biệt \(A(1,3) , B(-1, 5)\)

Giải

\(A(1;3)\) thuộc đường thẳng \(y = ax + b\) nên tọa độ \(A\) là nghiệm đúng phương trình của đường thẳng, do đó ta có:

         \(3 = a.1+b \Leftrightarrow a+b=3\)           (1)

\(B(-1;5)\) thuộc đường thẳng \(y = ax + b\) nên tọa độ \(B\) là nghiệm đúng phương trình của đường thẳng, do đó ta có:

          \(5 = a.(-1) + b \Leftrightarrow -a+b=5\)   (2)

Giải hệ (1) và (2) ta được: \(a = -1, b = 4\)

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là: \(y=-x+4\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan