Câu 13 trang 51 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Tìm tập xác định của hàm số

Bài 13. Tìm tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {x - 3}  - \sqrt {1 - 2x}\) là:

(A) \(D = \left[{1 \over 2},3\right]\)

(B) \(D = [3,+ ∞)∪\left[-∞,{1 \over 2}\right]\)

(C) \(D = Ø\)

(D) \(D =\mathbb R\)

Giải

Tập xác định \(D =\left\{x ∈\mathbb R| x - 3 ≥ 0\text{ và }1 - 2x ≥ 0\right\} = [3, +∞) ∩ (-∞,{1 \over 2} ] = Ø\)

Mệnh đề C đúng.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan