Câu 7 trang 50 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax2 + bx + c với trục tung.

Bài 7. Xác định tọa độ giao điểm của parabol \(y = ax^2+ bx + c\) với trục tung. Tìm điều kiện để parabol này cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt, tại một điểm, và viết tọa độ của các giao điểm trong mỗi trường hợp đó.

Giải

Giao điểm với trục tung \(P(0,c)\).

Điều kiện để parabol cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt \(Δ = b^2-4ac > 0\)

Điều kiện để parabol cắt trục hoành tại một điểm là: \(Δ = b^2-4ac = 0\)

Tọa độ giao điểm là: \(A\left( { - {b \over {2a}};0} \right)\)

Các trường hợp đặc biệt để \(Δ>0\) là \(a>0\), \(c<0\)

( hoặc \(a<0\) và \(c>0\)).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan