Câu 9 trang 50 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số

Bài 9. Xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số

a) \(y = {1 \over 2}x - 1\)

b) \(y = 4 - 2x\)

c) \(y = \sqrt {{x^2}} \)

d) \(y = |x+1|\)

Giải

a) \(y = {1 \over 2}x - 1\)

Bảng biến thiên

Đồ thị hàm số

 

Đồ thị là đường thẳng đi qua \(2\) điểm:

+ Giao với trục tung \(P(0,-1)\)

+ Giao với trục hoành \(Q(2, 0)\)

b) \(y = 4 - 2x\)

Bảng biến thiên

 

Đồ thị hàm số

 

Đồ thị là đường thẳng đi qua \(2\) điểm:

+ Giao với trục tung \(P(0,4)\)

+ Giao với trục hoành \(Q(2, 0)\)

c) \(y = \sqrt {{x^2}} = |x| =\left\{ \matrix{- x,x \le 0 \hfill \cr x,x > 0 \hfill \cr} \right.\)

Bảng biến thiên

Đồ thị hàm số

d) \(y = |x+1| = \left\{ \matrix{- x - 1,x \le - 1 \hfill \cr x + 1,x > - 1 \hfill \cr} \right.\)

Bảng biến thiên

 

Đồ thị hàm số

loigiaihay.com

       

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan