Câu 10 trang 25 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

Bài 10. Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) \(A = \left\{3k-2| k = 0, 1, 2, 3, 4, 5\right\}\)

b) \(B = \left\{x ∈\mathbb N| x ≤12\right\}\)

c) \(C = \left\{(-1)^n| n ∈N\right\}\)

Giải

a) \(A = \left\{-2, 1, 4, 7, 10, 13\right\}\)

b) \(B = \left\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\right\}\)

c) \(C = {\rm{\{ }}1; - 1\} \)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan