Câu 6 trang 24 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

: Nêu định nghĩa đoạn [a;b], các khoảng (a;b), nửa khoảng [a;b), (a,b]; (-∞;b], [a, +∞). Viết tập hợp R các số thực dưới dạng một khoảng.

Bài 6. Nêu định nghĩa đoạn \([a;b]\), các khoảng \((a;b)\), nửa khoảng \([a;b), (a,b]; (-∞;b], [a, +∞)\). Viết tập hợp \(\mathbb R\) các số thực dưới dạng một khoảng.

Giải

\(x ∈ [a;b] ⇔ a ≤ x ≤ b\)

\(x ∈ (a;b) ⇔ a < x < b\)

\(x ∈ [a;b) ⇔  a ≤ x < b\)

\(x ∈ (a,b] ⇔ a < x ≤ b\)

\(x ∈ (-∞;b] ⇔ x ≤ b\)

\(x ∈ [a, +∞) ⇔ x ≥ a\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan