Câu 16 trang 26 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Cho các số thực a, b, c, d và a<b<c<d. Ta có:

Bài 16. Cho các số thực \(a, b, c, d\) và \(a<b<c<d\). Ta có:

(A) \((a, c) ∩ (b, d) = (b,c)\)

(B) \((a, c) ∩ (b, d) = [b,c)\)

(C) \((a, c) ∩ [b, d) = [b,c]\)

(D) \((a, c) ∪ (b, d) = [b,c)\)

Giải

Khoảng giao với khoảng không thể là nửa khoảng

Do đó (B) sai, (D) sai, (C) sai

Mệnh đề (A) đúng.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan