Câu 8 trang 24 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Cho tứ giác ABCD. Xét tính đúng sai của mệnh đề P⇒Q với:

Bài 8. Cho tứ giác \(ABCD\). Xét tính đúng sai của mệnh đề \(P⇒Q\) với:

a) \(P =\) “\(ABCD\) là một hình vuông”; \(Q =\) “\(ABCD\) là một hình bình hành”

b) \(P =\) “\(ABCD\) là một hìnhthoi”; \(Q = \)“\(ABCD\) là một hình chữ nhật”

Giải

a) \(P ⇒ Q =\) “Nếu \(ABCD\) là một hình vuông thì nó là một hình bình hành”. Mệnh đề này đúng.

b) \(P ⇒ Q =\) “Nếu \(ABCD\) là một hình thoi thì \(ABCD\) là một hình chữ nhật. Mệnh đề này sai.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan