Câu 17 trang 26 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Biết P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Ta có:

Bài 17. Biết \(P ⇒ Q\) là mệnh đề đúng. Ta có:

(A) \(P\) là điều kiện cần để có \(Q\)

(B) \(P\) là điều kiện đủ để có \(Q\)

(C) \(Q\) là điều kiện cần và đủ để có \(Q\)

(D) \(Q\) là điều kiện đủ để có \(P\)

Trả lời:

(B) đúng

loigiaihay.com

 

 

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan