Bài 9 trang 10 sgk toán 7 tập 1


Tìm x, biết

Bài 9 Tìm x, biết: 

a) x  +   

b) x - 

 

d) 

Lời giải:

a)  x  +    => x = 

b)  x -  => x =          

c) -x -  =  => 

d)  => 

                                                                                       

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu