Bài 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1


Hãy tính giá trị của A theo hai cách

Bài 10 Cho biểu thức:

A = 

Hãy tính giá trị của A theo hai cách

Cách 1: Trước hết tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

Lời giải:

Cách 1: Tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc

 A= 

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

A =  

   = (6-5-3) -

   = -2 -0 -  = - (2 + ) = -2                                                                                                                                                                                                                                                         

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan