Bài 8 trang 10 sgk toán 7 tập 1


Bài 8 trang 10 sgk toán 7 tập 1 Tính

Bài 8  Tính:

a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải:

a) =

b)    =   = 

c)   = 

d)      =                                                                                                   

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu