Bài 7 trang 10 sgk toán 7 tập 1


Ta có thể viết số hữu tỉ dưới các dạng sau đây:

Ta có thể viết số hữu tỉ  dưới các dạng sau đây:

a)   là tổng của hai số hữu tỉ âm . Ví dụ 

b)     là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ: 

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ

Lời giải:

Có nhiều đáp số cho mỗi câu chẳng hạn:

a) 

b) 

                                                                  

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan