Bài 6 trang 10 sgk toán 7 tập 1


Bài 6 trang 10 sgk toán 7 tập 1 Tính:

Tính:

a)  

b) 

c) 

d) 

Lời giải:

a) 

b) 

c) 

d) 

                                                                                                             

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu