Bài 7 - Trang 8 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Điền số thích hợp vào ô vuông.

7. Điền số thích hợp vào ô vuông.

Hướng dẫn giải.

Thay mỗi ô vuông bằng một x rồi tìm x.

ĐS: a)  ;

      b)  ;

      c)  ;

      d)  .