Bài 7 trang 167 SGK hóa học 10


Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch...

7. Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và dịch chuyển theo chiều nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi:

a) CH4(k) + H2O(k)  \(\rightleftharpoons\) CO(k) + 3H2(k)

b) CO2(k) + H2(k) \(\rightleftharpoons\)  CO(k) + H2O(k)

c) 2SO2(k) + O2(k) \(\rightleftharpoons\) 2SO3(k)

d) 2HI  \(\rightleftharpoons\) H2(k) + I2(k)

e) N2O4(k) \(\rightleftharpoons\) 2NO2(k)

Lời giải.

Giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi, tức là tăng áp suất của bình nên:

a) Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

b) Cân bằng không chuyển dịch.

c) Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

d) Cân bằng không chuyển dịch.

e) Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu