Bài 7 trang 167 SGK hóa học 10

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch...

7. Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và dịch chuyển theo chiều nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi:

a) CH4(k) + H2O(k)  \(\rightleftharpoons\) CO(k) + 3H2(k)

b) CO2(k) + H2(k) \(\rightleftharpoons\)  CO(k) + H2O(k)

c) 2SO2(k) + O2(k) \(\rightleftharpoons\) 2SO3(k)

d) 2HI  \(\rightleftharpoons\) H2(k) + I2(k)

e) N2O4(k) \(\rightleftharpoons\) 2NO2(k)

Lời giải.

Giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi, tức là tăng áp suất của bình nên:

a) Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

b) Cân bằng không chuyển dịch.

c) Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

d) Cân bằng không chuyển dịch.

e) Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan