Bài 4 trang 167 SGK hóa học 10

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn?

4. Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn?

a) Fe + CuSO4 (2M)                và        Fe + CuSO4 (4M)

b) Zn + CuSO4 (2M, 250C)       và        Zn + CuSO4 (2M,500C)

c) Zn(hạt) + CuSO4 (2M)           và        Zn(bột) + CuSO4 (2M)

d) 2H2 + O2 \(\overset{t^{o}thuong}{\rightarrow}\) 2H2O     và        2H2 + O2 \(\xrightarrow[Pt]{t^{o}thuong}\) 2H2O

(Nếu không có gì thêm là so sánh trong cùng điều kiện).

Lời giải.

Những phản ứng có tốc độ lớn hơn:

a) Fe + CuSO4 (4M)

b) Zn + CuSO4 (2M,500C)

c) Zn(bột) + CuSO4 (2M)

d)  2H2 + O2 \(\xrightarrow[Pt]{t^{o}thuong}\) 2H2O

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan