Bài 2 trang 167 SGK hóa học 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Cho biết cân bằng sau được thực hiện trong bình kín...

2. Cho biết cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:

                                PCl5(k) \(\rightleftharpoons\) PCl3(k) +Cl2,     ∆H > 0

Yếu tố nào sau đây tạo nên dự tăng lượng PCl3 trong cân bằng?

A. Lấy bớt PCl5 ra.                                                 B. Thêm Cl2 vào.

C. Giảm nhiệt độ.                                                  D.Tăng nhiệt độ.

Trả lời.

D đúng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan