Bài 2 trang 167 SGK hóa học 10


Cho biết cân bằng sau được thực hiện trong bình kín...

2. Cho biết cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:

                                PCl5(k) \(\rightleftharpoons\) PCl3(k) +Cl2,     ∆H > 0

Yếu tố nào sau đây tạo nên dự tăng lượng PCl3 trong cân bằng?

A. Lấy bớt PCl5 ra.                                                 B. Thêm Cl2 vào.

C. Giảm nhiệt độ.                                                  D.Tăng nhiệt độ.

Trả lời.

D đúng.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu