Bài 5 trang 167 SGK hóa học 10

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Cho biết phản ứng thuận nghịch sau:...

5. Cho biết phản ứng thuận nghịch sau:

      2NaHCO3(r) \(\rightleftharpoons\) Na2CO3(r) + CO2(k) + H2O(k),    ∆H > 0

Có thể dùng những biện pháp gì để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn NaHCO3 thành Na2CO3?

Lời giải.

Những biện pháp để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn NaHCO3 thành Na2CO3: Đun nóng, hút ra ngoài CO2, H2O.  

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan