Bài 5 trang 167 SGK hóa học 10


Cho biết phản ứng thuận nghịch sau:...

5. Cho biết phản ứng thuận nghịch sau:

      2NaHCO3(r) \(\rightleftharpoons\) Na2CO3(r) + CO2(k) + H2O(k),    ∆H > 0

Có thể dùng những biện pháp gì để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn NaHCO3 thành Na2CO3?

Lời giải.

Những biện pháp để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn NaHCO3 thành Na2CO3: Đun nóng, hút ra ngoài CO2, H2O.  

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu