Bài 7 - Trang 149 - SGK Hóa học 9

Bình chọn:
4.7 trên 15 phiếu

Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%.

7. Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%.

a) Hãy tính khối lượng NaHCO3 đã dùng.

b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

Hướng dẫn.

a) Số mol CH3COOH = 0,2 mol.

 CH3 – COOH  +  NaHCO3   ->  CH3 – COONa  +  CO2  +  H2O

        0,2            0,2                    0,2             0,2

Khối lượng NaHCO3 cần dùng là ; 0,2.84 = 16,8 gam.

 \(m_{dd_{NaHCO_{3}}}=16,8\frac{100}{8,4}=200\) (gam).

b) 

 \(m_{c.t}=m_{CH_{3}COONa}\) = 0,2.82 = 16,4 (gam).

=> \(m_{dd}=m_{dd_{CH_{3}COOH}}+m_{dd_{NaHCO_{3}}}-m_{CO_{2}}\)

             = 100 + 200 - (0,2.44) = 291,2 (gam).

=> C% (CH3 – COONa) = \(\frac{16,4}{291,2}\).100% = 5,63%.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan