Bài 2 - Trang 148 - SGK Hóa học 9


Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân...

2. Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi đun etyl axetat với dung dịch HCl, dung dịch NaOH.

Bài làm.

Các phương trình hóa học :

 CH3COOC2H5  +  H2O  CH3COOH    +   C2H5OH.

 CH3COOC2H+  NaOH  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) CH3COONa  +  C2H5OH.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu