Bài 2 - Trang 148 - SGK Hóa học 9

Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân...

2. Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi đun etyl axetat với dung dịch HCl, dung dịch NaOH.

Bài làm.

Các phương trình hóa học :

 CH3COOC2H5  +  H2O  CH3COOH    +   C2H5OH.

 CH3COOC2H+  NaOH  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) CH3COONa  +  C2H5OH.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan