Bài 63 trang 31 sgk toán 7 tập 1


Chứng minh rằng

Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức  9 a-b # 0, c- d# 0) ta có thể suy ra tỉ lệ thức      

Lời giải:

Ta có :    suy ra 

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

            

Suy ra:                                                    

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan