Bài 54 trang 30 sgk toán 7 tập 1


Tìm hai số x va y, biết

Bài 54  Tìm hai số x va y, biết  và x + y = 16

Lời giải:

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Do đó

 

Vậy x=6, y =10

 

                                                                            

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu