Bài 54 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 40 phiếu

Tìm hai số x va y, biết

Bài 54  Tìm hai số x va y, biết \(\frac{x}{3} = \frac{y}{5}\) và x + y = 16

Lời giải:

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x}{3} = \frac{y}{5} = \frac{x+y}{3+5} = \frac{16}{8} = 2\)

Do đó

\(\frac{x}{3} = 2 = > x = 2.3 = 6\)

\(\frac{y}{5} = 2=> y = 2.5 = 10\) 

Vậy x=6, y =10

 

                                                                            

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan