Bài 55 trang 30 sgk toán 7 tập 1


Tìm hai số x và y, biết x: 2 = y: (-5) và x - y = -3

Bài 55 Tìm hai số x và y, biết x: 2 = y: (-5)  và x - y = -3                                            

Lời giải:  

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 

Do đó:

Vậy x = -2 và y = 5

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu