Bài 57 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 84 phiếu

Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi

Bài 57 Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi

Lời giải:

Gọi x, y, z lần lượt là số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng

Theo đề bài ta có: \(\frac{x}{2}= \frac{y}{4} = \frac{z}{5}\) và x + y + z = 44

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

\(\frac{x}{2}= \frac{y}{4} = \frac{z}{5}\) = \(\frac{x+y+z}{2+4+5} = \frac{44}{11} = 4\)

Do đó:

\(\frac{x}{2}= 4=> x =4.2=8\)

\(\frac{y}{4}= 4 => y = 4.4 = 16\)

\(\frac{z}{5} = 4 => z = 4.5= 20\)

Vậy số viên bi của Minh, Hùng, Dũng theo thứ tự 8, 16, 20

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan