Bài 60 trang 31 sgk toán 7 tập 1


Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:                                                                   

a) 

b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : ( 0,1.x)

c) 

d) 

Lời giải:

a)  

b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : ( 0,1.x) => 0,1.x = 

c)  

d)  

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu