Bài 60 trang 31 sgk toán 7 tập 1


Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:                                                                   

a) 

b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : ( 0,1.x)

c) 

d) 

Lời giải:

a)  

b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : ( 0,1.x) => 0,1.x = 

c)  

d)  

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan